Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaisten logo.
Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaisten logo.

Oi­keuk­sien­val­von­ta ja vai­kut­ta­mi­nen

Oikeuksienvalvonta ja sen kuukausittain vaihtuvat tiedotteet sekä vaikuttamis- ja kokemustoiminta
oikeuksienvalvonnan asiantuntija

Tällä sivulla

Näkövammaisten liitto palvelee Pohjois-Pohjanmaalla

Maksutonta neuvontaa ja ohjausta sosiaaliturvasta ja palveluista näkövammaisille ja läheisille. 

  • Mistä yleisimpiä näkövammaispalveluita haetaan? Ohjausta palvelujen hakemiseen. Vinkkejä mm. arkeen, kodin muutostöihin ja apuvälineisiin sekä apua henkilökohtaisen avun ja kuljetuspalvelujen hakemiseen. 
  • Mitä päätöksen saapumisen jälkeen? Entä jos päätös on epäoikeudenmukainen? 

Ollaan yhteydessä!

oikeuksienvalvonnan asiantuntija
Näkövammaisten liitto ry
p. 050 5263831


Oikeuksienvalvonnan asiantuntija Sinikka Mäntyjärven terveiset:

Hei!
Haikein mielin siirryn helmikuun alussa toiselle työnantajalle. Kiitos näistä vuosista ja yhteistyöstä teille kaikille, kenen kanssa olen saanut tavata ja olla yhteyksissä. Te asiakkaat ja yhdistyksen jäsenistö olette tehneet tästä työstä minulle rakasta ja tärkeää. 

Näkövammaisten liiton oikeuksienvalvontatyö alueella jatkuu, ja uuden työntekijän haku käynnistyy lähiaikoina. Sillä välin puheluihin vastaa kollegani Lapista, Sanna Piuva p. 0500 210 568 sanna.piuva@nkl.fi . Omasta numerostani on myös kääntö Sannalle.

Oikeuksienvalvonnan kuukausitiedote, tammikuu 2022

Kela-taksilla voit mennä julkiseen tai yksityiseen terveydenhuoltoon sekä kuntoutukseen. Vammaispalvelulain mukaisia vapaa-ajan asiointi- ja virkistys-, opiskelu- tai työmatkoja et voi käyttää terveydenhuoltoon liittyviin matkoihin.

Uutta vuonna 2022
Kela-taksin tilausnumerot muuttuvat vuoden 2022. Jokaisen maakunnan alueella liikennöi kaksi eri palveluntarjoajaa, joilla kummallakin on omat puhelinnumeronsa.  Voit siis valita, kumpaan numeroon soitat, kun haluat tilata Kela-taksin. Kela-taksin tilauspuhelu on jatkossakin maksuton. Katso uudet numerot tiedotteen lopusta. 

Kela korvaa vain ne matkat, jotka on tilattu alueesi tilausnumerosta. Matkasta maksat omavastuuosuuden, joka on yhteen suuntaan tehdystä matkasta enintään 25 euroa. Vuonna 2022 Kelan korvaamissa taksimatkoissa on edelleen 300 euron omavastuukatto eli ns. matkakatto, jonka jälkeen Kela- kyydit ovat maksuttomia. Jos käytät vuoden aikana paljon taksia, tarvitset matkakorvausta varten terveydenhuollon ammattihenkilön kirjoittaman todistuksen pitkäaikaisesta oikeudesta Kela-taksin käyttöön (SV 67). 

Uutena, asiakkaiden toivomana ominaisuutena on, että tiedot pitkäaikaisesta oikeudesta Kela-taksin käyttöön ja tarvitsemastasi kulkuneuvosta sekä omavastuuosuuden täyttyminen välittyvät Kelasta suoraan palveluntuottajalle. Ilmoita Kelaan, jos haluat tiedon välittyvän näkövammastasi ja mukana olevista apuvälineistäsi välityskeskuksen kautta kuljettajalle. Nämä tiedot auttavat kuljettajaa ottamaan sinuun kontaktin. 

Uutena asiana on se, että voit halutessasi saada tekstiviestillä tiedon siitä, kun auto on hyväksynyt tilauksen, jolloin saat tietää myös kuljettajan puhelinnumeron.

Kuulo- ja puhevammaisten Kela-kyytien tilaus
Mikäli sinulla on kuulo- tai puhevamma, voit tilata Kela-taksin myös tekstiviestillä valitsemastasi alueellisesta tilauskeskuksesta. Ensimmäisellä tilauskerralla vuoden 2022 alkaessa tietosi pitää kuitenkin ilmoittaa puhelimitse tilauskeskukseen, joten varaathan tarvittaessa avustajan tai tulkin auttamaan sinua tietojen antamisessa puhelimitse. Puhelun yhteydessä saat tiedot, miten jatkossa tilaus onnistuu tekstiviestin avulla. 

Muutoksia vakiotaksin käyttöön
Vakiotaksiasiakkuus perustuu jatkossakin yksilölliseen harkintaan. Se voidaan myöntää vain, jos matka estyisi muun kuin tutun kuljettajan kanssa. 

Jos olet saanut aiemmin oikeuden käyttää Kelan korvaamilla matkoilla vakiotaksia, oikeutesi siihen säilyy edelleen vuonna 2022. Koska palveluntarjoajat vaihtuvat, kannattaa sinun kysyä vakiotaksiltasi, jatkaako hän Kela-kuljetuksia jommallakummalla alueesi palveluntarjoajalla. Jos vakiotaksisi ei jatka kuljetuksiasi 1.1.2022, ole yhteydessä palveluntuottajaan, jotta sinulle järjestetään uusi vakiotaksi. Ennen uuden vakiotaksin valintaa, kannattaa Kelan suosituksen mukaisesti vertailla alkuvuoden aikana eri palveluntuottajia. 

Matkat koronatesteihin ja -rokotuksiin
Jos et voi terveydentilasi vuoksi käyttää julkisia kulkuneuvoja tai niitä ei ole käytettävissä, voit saada korvauksen koronarokotukseen tehdystä taksimatkasta 30.6.2022 asti. Kela korvaa matkat myös koronatestiin. Jos käyt esimerkiksi drive-in-koronatestissä, Kela korvaa taksimatkan lähtöosoitteestasi drive-in testiasemalle yhdensuuntaisena matkana, ja maksat matkasta yhden omavastuun (25 e) silloin, kun taksi odottaa sinua näytteenoton ajan. Tilaa taksi alueellisesta tilausnumerosta.

Kela-taksin alueelliset tilausnumerot 1.1.2022 jälkeen:


Keski- ja Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Suomen Taksi Oy, 0800 933 77 tai Tampereen Aluetaksi Oy, 0800 415 720 

Asiasta tietoa myös ajankohtaista osiossa

 


Oikeuksienvalvonnan foorumi

Oikeuksien valvonta kuuluu yhdistyksemme perustehtäviin. Se koskettaa jokaista jäsentämme ja jokainen voi myös olla siinä mukana. Se on mahdollista oikeuksien valvonnan foorumin kautta. Foorumin ydinjoukkona on neljä yhdistysaktiivia ja Näkövammaisten liiton oikeuksienvalvonnan asiantuntija.

Foorumi on avoin ja kynnyksetön toimija, jolle voit tuoda havaitsemasi tai kokemasi oikeuksien loukkaukset, palvelujen puutteet ja muut näkövammaisten arkeen vaikuttavat epäkohdat maakunnassamme. Käytä sähköpostiosoitetta oikeuksienvalvonnanfoorumi@ppnry.net. Foorumi kokoontuu tarvittaessa myös kasvokkaistapaamisiin ja oikeuksien valvonta on vakiopykälänä yhdistyksen hallituksen kokouksissa.


Vaikuttaminen

Vaikuttaminen on yhdistyksemme keskeisiä toimintoja. Se on viestintää, joka kohdistetaan tavoitteellisesti yhteiskunnallisiin instituutioihin, viranomaisiin, päättäjiin ja muihin toimijoihin. Tavoitteena on edistää ja turvata sokeiden ja heikkonäköisten sujuva arki ja vähentää vammaisuuden haittoja. Näkövammaisten liitto vaikuttaa vahvasti valtakunnallisella tasolla esimerkiksi osallistumalla lakiuudistuksia laativiin työryhmiin ja antamalla lausuntoja säädöshankkeista. Alueyhdistys keskittyy enemmän alueelliseen vaikuttamiseen. Yhteistyökumppaneitamme ovat toiminta-alueemme vammaisneuvostot ja muut vammaisjärjestöt. Etenkin yksilötasolla tärkeää on Näkövammaisten liiton oikeuksienvalvonnan asiantuntijan tekemä asiakastyö.


Kokemustoiminta

Kokemustoimijat auttavat ammattilaisia asettumaan näkövammaisen asemaan palvelutilanteessa

Kokemustoimijat (ent. kokemuskouluttaja) ovat tehtäväänsä koulutettuja näkövammaisia. Heillä on valmiudet kertoa mm. näkövammaisen arjesta sekä kokemuksista palveluviidakosta ja kuntoutusprosesseista selviytymisestä. Puheenvuoroja voi tilata erityisesti asiakaspalvelu- ja sotealan ammattilaisten ja opiskelijoiden koulutuksiin. Käytännönläheiset harjoitteet auttavat asettumaan näkövammaisen asemaan palvelutilanteissa.

Kaikilla kokemustoimijoilla on oma tarina kerrottavanaan. Yhtä kokemuskouluttajan prototyyppiä ei ole, vaan kouluttajina toimii hyvinkin erilaisia ihmisiä. Kokemustoimijan omakohtainen tarina tarjoaa mahdollisuuden oppia näkövammaiselta, mitä on elää näkövamman kanssa. 

Pohjois-Pohjanmaalla toimii tällä hetkellä neljä kokemustoimijaa.

Keikoista, kulukorvauksista ja palkkioista sovitaan suoraan kokemustoimijoiden kanssa.

Kokemustoimijat

Salla Huhtala, Ylivieska

Salla on kolmekymppinen sokea, opaskoiran käyttäjä Ylivieskasta. Hän on kouluttautunut kokemustoimijaksi keväällä 2014, mutta tehnyt jo ennen sitä kokemustoimijan tehtäviä. Salla on koulutukseltaan sosionomi AMK. Hän on äiti ja aktiivinen järjestötoimija. 
Salla toivoo yhteydenottoja sähköpostilla: salla.h(at)kotinet.com

Katja Kuusela, Oulu

Katja on viisissäkymmenissä oleva heikkonäköinen kokemustoimija Oulusta. Hän on käynyt kokemustoimija koulutuksen vuonna 2007. Katja on kouluttanut muun muassa näkövammaisen kohtaamisesta ja esteettömyys- ja saavutettavuusasioista. Katja käyttää luennoillaan mm.  audiovisuaalista aineistoa, mietintämyssyhetkiä ja apuväline-esittelyjä toiveista ja käytettävissä olevasta ajasta riippuen. Katja on kokopäivä työssä, joten parhaiten sopivat ilta-ajat. Katja on koulutukseltaan sosionomi (AMK).
Katja toivoo yhteydenottoja sähköpostilla: katja.kuusela(at)gmail.com.

Katja Lauri, Oulu

Katja on yli nelikymppinen näkövammainen (vaikeasti heikkonäköinen), äiti ja opaskoirankäyttäjä Oulusta. Katja on käynyt kokemustoimijakoulutuksen vasta alkuvuodesta 2017 vaikka on toiminut kokemustoimijana pitkään. Luennon/koulutuksen aiheina voi olla näkövammaisuudesta yleisesti, näkövammaisen kohtaaminen ja opastaminen, apuvälineet, opaskoirankäyttäjän näkökulma, näkövammaisen arki ja tarvittaessa tehdään harjoituksia.
Katja toivoo yhteydenottoja sähköpostilla: osoite katja.h.lauri(at)gmail.com

Markku Tallila, Kalajoki

Markku toivoo yhteydenottoja sähköpostilla: 044 5678 101 tai markku(at)tallila.com

Kolme tarinaa näkövammaisuudesta

Akuutin toimittaja–kuvaaja päätti selvittää, miten työikäiset näkövammaiset elävät arkeaan. Miten ihmiset heidät kohtaavat ja millaisia haasteita on tullut vastaan työelämässä?

Tarinansa kertovat Markku Tallila, Salla Huhtala ja Katja Kuusela. Markku on sokeutunut infektiovahingon myötä, Salla menetti näkönsä tapaturmassa ja Katja sairastaa perinnöllistä, etenevää silmäsairautta.


Sivu päivitetty